Integritespolicy

Information till kunder – GDPR

Den 25 maj 2018 träder den viktigaste delen av EU: s lagstiftning om dataskydd om 20 år i kraft när EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) ersätter direktivet om dataskyddsdirektiv 1995. Vi vet att förberedelser för denna lagstiftningsändring är en prioritet för många av våra kunder och det är lika viktigt för oss. Idag uppdaterar vi vår integritetspolicy som har anpassats specifikt för att återspegla den nya förordningen.

Integritetspolicy 20180525

Westcoast AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen samt personuppgifter som samlas in vid avtal för köp av produkter, tjänster och utbildningar.

Denna integritetspolicy gäller för samtlig kontakt med Westcoast AB samt för alla webbsidor på westcoasttrading.se.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras över tid.

Se detaljerad information i tabellen nedan

Personuppgifter som behandlas

Information som inhämtas:

 • Företagsnamn
 • Organistationsnummer/personnummer
 • Kontaktperson
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökt, browserinställningar och IP-adress.

Hur hämtar vi information?

Westcoast AB samlar in upplysningar genom:

 • Telefonsamtal
 • Mailkonversation
 • Formulär på våra webbsidor
 • Genom offertförfrågan på våra webbsidor
 • Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt
   adressuppgifter till dig.
  • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Exempel på formulär på webbsidan:

 • Kontaktformulär
 • Vid köp av produkter på våra webbsidor
 • Vid anmälan till utbildningar
 • Vid anmälningar till Event & aktiviteter
 • Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

Ändamålet med information som inhämtas

 • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
 • För att kunna sända relevant information
 • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats lagras i våra CRM-system.

Hur tas information bort?

Information tas bort efter kundens kontakt med vår kundtjänst.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men Westcoast AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter
å Trailerimport i Nordens vägnar.

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.
Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • CRM (Bokföring, fakturering, offerter etc.)

Hur använder vi cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k. sessionscookies och används bland annat för att hålla reda din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Via verktyget Google Analytics sparas även så kallade permanenta cookies med en maximal livstid på två år.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Vår webbsida kan läsas utan att cookies accepteras, dock kan vissa funktioner på sidan vara begränsade.

Rättigheter

Som användare av Westcoast AB webbplats, westcoasttrading.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Westcoast AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter finns på: https://www.datainspektionen.se

 

Kontakt
Westcoast AB
Hulabäcks Gård
305 72  STENINGE
Kontaktperson:
Malin Bruhn
Tel: 035-162253
malinbruhn@trailerimport.se

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Ändamål Behandlingar som utförs Kategori av personuppgifter
För att kunna hantera köp/beställning/reklamation Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar)
Hantering av reklamations- och garantiärenden.
Företagsnamn/namn

Organisationsnr/Personnummer
Kontaktuppgifter
(t.ex. adress, e-post och telefon)

Betalningshistorik

Betalningsinformation

Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag Köpinformation
(t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

 

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategori av personuppgifter
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser. Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen) Företagsnamn/namn

Organisationsnr/Personnummer
Kontaktuppgifter
(t.ex. adress, e-post och telefon)

Betalningshistorik

Betalningsinformation

Din korrespondens Köpinformation
(t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

 

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod: Till dess att informationen ej behöver finns för att Trailerimport ska uppfylla rättsliga förpliktelser såsom t ex. bokföringslagen.

 

 

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategori av personuppgifter
För att kunna hantera kurser Kursbekräftelse, kallelse, intyg på kursdeltagande Företagsnamn/namn

Organisationsnr/Personnummer
Kontaktuppgifter
(t.ex. adress, e-post och telefon)

Kursuppgifter

Laglig grund:  Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och samtycke .
Lagringsperiod:  Till dess den registrerade kontaktar kundtjänst.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategori av personuppgifter
För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster

 

Företagsnamn/namn

Organisationsnr/Personnummer
Kontaktuppgifter
(t.ex. adress, e-post och telefon)

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund: Berättigat intresse & i vissa fall samtycke. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.
Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategori av personuppgifter
Kommunikation Kommunikation via hemsida,
mail & telefonör att kunna informera om våra produkter och erbjudanden

 

Företagsnamn/namn

Organisationsnr/Personnummer
Kontaktuppgifter
(t.ex. adress, e-post och telefon)

Meddelande i löptext

Laglig grund: Berättigat intresse & i vissa fall samtycke. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att få löpande information från Trailerimport.
Lagringsperiod: Till dess den registrerade kontaktar kundtjänst.